تعزیه خوانی

تعزیه هنرخانه به دوش/ انجمن تعزیه قزوین توان ساخت تکیه دائمی استان را ندارد
درد نبود سالن مناسب تعزیه در قزوین:

تعزیه هنرخانه به دوش/ انجمن تعزیه قزوین توان ساخت تکیه دائمی استان را ندارد

 قدیمی ترین نسخه های تعزیه موجود که در حوزه ادبیات نمایشی دسته بندی می‌شود، در زمان قاجار نگارش شده است و به نظر نسخه نویسی برای تعزیه نخستین گام های اساسی برای نگارش نمایش نامه در ایران بوده است؛ فتحعلی آخوند زاده و میرزا آقا تبریزی نخستین نمایشه نامه نویسان دوره قاجار هستند که در این دوره نسخی نیز برای تعزیه نگاشته اند.
  • کد مطلب : 705
  • مهر ۳, ۱۴۰۱ - 10:33 ق.ظ
  • 232 بازدید